Sửa chữa xe nâng

Sửa chữa, đại tu động cơ xe nâng

Cập nhật: 16/09/2017
Lượt xem: 0

Sửa chữa, đại tu đông cơ:làm lại hơi,đóng lòng,thay séc măng hơi,thay bạc biên và bạc balie,già supbat,cân trỉnh bơm cao áp

Sửa chữa, đại tu động cơ xe nâng

 

Các bài viết khác