Sửa chữa xe nâng

Sửa chữa đại tu số tự động và số sàn

Cập nhật: 16/09/2017
Lượt xem: 0

Sửa chữa đại tu số tự động: phục hồi bơm côn,thay séc măng số,thay lá côn lá thép vệ sinh lọc- Đại tu sửa chữa số sàn: tán lá côn,phục hồi bàn ép,thay cốc ben tổng côn,thay bánh răng đồng tốc vào số

Các bài viết khác